"The biggest risk is not taking any riskā€¦ In a world that is changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks" Mark Zuckerberg

Inspirerende aanpak op maat

Als u met ons een in-company training of workshop gaat organiseren dan weet u vooraf waaraan u begint. Meestal werken wij vanuit een een integrale visie en proces op het gebied van het ontwikkelen van directie, management & specialisten om in hun rol & taak in het managen van het heden en het creëren van de toekomst. De unique selling (buying) points van het op maat laten verzorgen van een in-company training of workshop door GoRisk zijn:

 • Juiste aansluiting op persoonskenmerken (DISC), kennis & ervaring en behoeftes & wensen deelnemers
 • Werken met eigen praktijkvoorbeelden en eenvoudig toepassen van aangereikt materiaal in eigen praktijk
 • Het spreken van dezelfde taal en hanteren van dezelfde methoden & technieken binnen gehele organisatie
 • Het aansluiten en ondersteunen van de implementatie van een adviestraject
 • Veel lagere kosten per deelnemer dan een externe training of workshop

Elke in-company wordt in nauwe samenwerking en volgens een bewezen 7-stappenplan en op maat ontwikkeld en verzorgd:

 • Kennismaking & inventarisatie van de behoefte
 • Afsluiten van een contract
 • Vaststellen van leerdoelen en te behalen eindtermen
 • Verzamelen van leerstof inclusief casus(sen)
 • Materiaal maken en aanbieden (digitaal) 
 • Uitvoering training op locatie
 • Evaluatie & nazorg gebruik

In onze inspirerende aanpak staat centraal wie de deelnemers zijn (DISC persoonskenmerken) en wat zouden ze moeten willen (bewustwording & gedrag), weten (kennis) en kunnen (vaardigheden). Verder kenmerkt onze aanpak het besteden van niet alleen aandacht aan de Inhoud, maar ook aan het Proces en de Relationele kant. De workshops richten zich met name op het Willen en de trainingen gaan verder en richten zich ook op het Weten en Kunnen.

Voor een goede opvolging van een training bieden wij ook coaching, intervisie of terugkom dagen aan. De duur van de in-company varieert van 2 uur tot zelfs 6 dagen verspreid over een langere periode. 

Is er een match, of heeft u een vraag voor ons?

Neem vandaag nog contact op om persoonlijk kennis met elkaar te maken en vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw behoefte aan modern managementadvies of een inspirerende training op maat.

neem contact op