"The biggest risk is not taking any riskā€¦ In a world that is changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks" Mark Zuckerberg

Gezamenlijke aanpak op maat

Als u met ons een adviestraject aangaat dan weet u vooraf waaraan u begint. Meestal werken wij vanuit een een integrale kijk op het gebied van het managen van het heden en het creëren van de toekomst. De GoRiskCube© helpt ons hier enorm bij, maar is natuurlijk niet heilig. De unique selling (buying) points van het samenwerken met GoRisk zijn: 

 • Wij denken vanuit de (veranderende) context alsmede in kansen & risico's van het bedrijf en niet vanuit compliance of angst
 • Wij luisteren naar de behoefte en vraag van de klant en doen niet meer dan strikt noodzakelijk is
 • Wij werken nauw samen met de klant en zorgen door eenvoud en maximale kennisoverdracht dat we weer snel en verantwoord kunnen vertrekken
 • Wij maken maximaal gebruik van kennis en ervaring die bij andere organisaties is opgedaan
 • Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor de acceptatie en implementatie van het gegeven adviezen
 • Wij leveren maatwerk en schuiven dus geen dure grote standaard oplossingen naar binnen
 • Wij streven naar eenvoud en flexibiliteit

Elk adviestraject wordt gezamenlijk met u als klant doorlopen en helemaal op maat gemaakt. Ons adviestraject doorloopt onderstaande zeven stappenplan:

 • Kennismaken en behoeftes, motieven en ambities begrijpen
 • Vertalen naar adviesaanvraag en opstellen contract
 • Diagnostiseren en beeldvormen van de situatie 
 • Vertalen naar oplossingen, ontwerpen en/of ontwikkelingen
 • Nemen besluit over de implementatie
 • Realiseren en accepteren van besluiten
 • Evalueren en het afronden van adviestraject

Is er een match, of heeft u een vraag voor ons?

Neem vandaag nog contact op om persoonlijk kennis met elkaar te maken en vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw behoefte aan modern managementadvies of een inspirerende training op maat.

neem contact op